ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
تدوین استراتژی مدرسه متعالی

آموزش نحوه طراحی استراتژی برای مدارس

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
تدوین استراتژی مدرسه متعالی

آموزش نحوه طراحی استراتژی برای مدارس

2210
بازدید شده
شرح سخنرانی

آقای بهرام جعفرزاده در این ارائۀ تعاملی به بیان مراحل تدوین استراتژی برای مدرسه متعالی می پردازد و هرکدام از این مراحل را به تفصیل توضیح می دهد. ایشان در این ارائه دغدغه های مدارس و مدیران را بیان کرده و تدوین استراتژی های لازم در این زمینه را شرح می دهد. ایشان در واقع در این ارائه نحوه تدوین استراتژی را به مدیران، معاونان و حتی معلمان آموزش می دهد.

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: