ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
بی حساب و کتاب

ضرورت آموزش مهارت های ریاضی در پایه های ابتدایی

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
بی حساب و کتاب

ضرورت آموزش مهارت های ریاضی در پایه های ابتدایی

1945
بازدید شده
شرح سخنرانی

آقای محسن میگونی در این ارائه به بازبینی مهارت های ریاضی همچون شمارش، تخمین و تقریب، الگویابی، آمار و نمودار و… می پردازد و کاربرد و راهکار آموزش این مهارت ها را شرح می دهد. آقای میگونی می گوید: «مهارت ها در باور خانواده ها و فرهنگ جامعه تنها محاسبات و ضرب و تقسیم است. جای مهارت های شمارش، اندازه گیری، حل مسئله و… در آموزش ما خالی است.» ایشان در این سخنرانی توصیه هایی را پیرامون آموزش مهارت های ریاضی به معلمان ارائه می دهد.

 

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: