ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
آموزش بی ارزش

ارائه راهکار پیرامون کاستی های نظام آموزشی

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
آموزش بی ارزش

ارائه راهکار پیرامون کاستی های نظام آموزشی

3162
بازدید شده
شرح سخنرانی

آقای محمد آزین؛ مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی برهان، در این ارائه به بررسی کاستی های نظام آموزشی و آنچه مدارس به دانش آموزان نمی آموزند، می پردازد. ایشان همچنین در این ارائه پژوهش دانش آموزی را با ذکر تجربیات مدرسه سراج شرح می دهند.

محمد آزین

طراح نظام‌های آموزشی

کارشناسی مهندسی پلیمر، کارشناسی ارشد MBA، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: