ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
تدریس چندگانه

تدریس چندگانه یک توصیه یا ضرورت؟!

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
تدریس چندگانه

تدریس چندگانه یک توصیه یا ضرورت؟!

2328
بازدید شده
شرح سخنرانی

هوارد گاردنر می گوید:« همه افراد از حداقل هشت هوش برخوردارند و پروفایل هوشی افراد متفاوت و متغیر است.» همچنین گاردنر معتقد است که اگر معلمان تنها به یک روش تدریس کنند یعنی در واقع درس را نفهمیده اند.  اما چرا معلمان از این نظریه استفاده نمی کنند؟ آقای حسین زاده در این سخنرانی به ریشه یابی این مشکل پرداخته و راهکارهایی را ارائه می دهد.

اصغر حسین زاده

مربی

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: