ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
مدارس اندونزی-قسمت دوم

آشنایی با فعالیت های مدارس اندونزی

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
مدارس اندونزی-قسمت دوم

آشنایی با فعالیت های مدارس اندونزی

1084
بازدید شده
شرح سخنرانی

اگر مایل به آشنایی بیشتر با روند کار مدارس اندونزی هستید این سخنرانی برای شما جالب خواهد بود.

در این سخنرانی آقای منیف محسن خطیب (مولف، مدیر مدرسه و مشاور آموزشی مدارس اندونزی) به نقد چند روش تدریس می پردازند و استراتژی Action Research را معرفی نموده و برای توضیح بهتر این روش با کمک حضار داوطلب، این روش تدریس را همانجا ارائه دادند.

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: