ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
در میزان چه می گذرد

تشریح الگوی مدرسه داری موسسه میزان

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
در میزان چه می گذرد

تشریح الگوی مدرسه داری موسسه میزان

1493
بازدید شده
شرح سخنرانی

آقای حمید دادگسترنیا در این ارائه رویکرد مدرسه میزان را به طور کامل تشریح می کند. مدرسه­ ای با رویکرد متفاوت!

آقای دادگسترنیا می گوید: «آیا در نظام آموزشی کنونی ما به عزت نفس دانش آموزان توجه می شود؟ آیا ما می توانیم را به دانش آموزان القا می کند» و « می­ شود در کلاس سرو صدا باشد و همه مطلب یاد یگیرند، می­ شود بچه ها دو زانو ننشسته باشند و مطلب یاد بگیرند، ازکلاس به خواست خودشان خروج و ورود داشته باشند و مطلب یاد بگیرند و می­ شود بچه ها انتخاب کنند و پای لرز انتخاب خودشان بایستند و سرد و گرم را بچشند. بچه ها با این شدن ها و با این توسعه ظرفیت ما معلمین و مدیران مدارس می توانند به بعضی چیزها که ما آرزو داریم برسند.»

حمید دادگسترنیا

بنیان‌گذار مدرسه

کاردانی پیرا پزشکی (دانشگاه تهران)، کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی (دانشگاه تهران)، کارشناسی علوم حدیث (دانشگاه علوم حدیث)

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: