ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
تربیت سالم؛ نه تنبیه نه پاداش!

معرفی یک رویکرد تربیتی با هدف تربیت دانش آموزان مسئول و متفکر

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
تربیت سالم؛ نه تنبیه نه پاداش!

معرفی یک رویکرد تربیتی با هدف تربیت دانش آموزان مسئول و متفکر

1877
بازدید شده
شرح سخنرانی

Farshchiآیا تربیت به معنای کنترل است؟ آیا دانش آموزان بدون نظام تنبیه و تشویق تربیت نمی شوند؟ آقای محمدجواد فرشچی در این ارائه پس از بیان اثرات زیانبار تنبیه و تشویق به معرفی رویکردی تربیتی بدون حضور تنبیه و پاداش می پردازد. آقای فرشچی می گوید: «در نگاه تربیت سالم کودک بدرفتار بیش ازهمه نیاز به دلگرمی دارد، اما چه کسی حاضراست کودک بدرفتار را تشویق کند؟ بنظرمن تنها معلمی که دانش آموزان را به دلیل انسان بودن و مخلوق خدا بودن دوست دارد و در راه رشد وتعالی شخصیتشان قدم برمی دارد، از عهده این امر بر می آید.»

محمد جواد فرشچی

معلم

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: