ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
تاریخ تجربه ای

معرفی راهکار برای آموزش تاریخ به شیوه تجربه ای

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
تاریخ تجربه ای

معرفی راهکار برای آموزش تاریخ به شیوه تجربه ای

1143
بازدید شده
شرح سخنرانی

اگر با دانش آموزانی که درس تاریخ جزو مفاد درسی اشان است برخورد داشته اید، حتما متوجه این موضوع شده اید که درس تاریخ برای اغلب آنها جذابیت کمی دارد؛ این حالت حتی برای بعضی از دانش آموزانی که از دوره ابتدایی به راهنمایی می­روند به صورت تنفر از تاریخ نیز درآمده است.

آقای منصوریان و همکارانشان با فهم این مسئله، در صدد این برآمده اند که درس تاریخ را پویاتر کنند تا به سمت تاریخ تجربه ای پیش برود. در این روش دانش آموز فرا میگیرد که تاریخ را تجربه کند و کاملا با آن درگیر شود و آن را لمس کند.

اما از چه روش و با چه راهکاری؟ این سخنرانی به شرح این موضوع می پردازد.

حمیدرضا منصوریان

دبیر دروس علوم اجتماعی

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: