ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
تجربیات جنگی
سـخـنرانان :
دانـلـود
:
تجربیات جنگی
1664
بازدید شده
شرح سخنرانی
حسین قنبری

دبیر

کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: