ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
پارک فن آموز

راهی برای ملموس و همگانی کردن علوم

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
پارک فن آموز

راهی برای ملموس و همگانی کردن علوم

2548
بازدید شده
شرح سخنرانی

معرفی ایده و نحوه تحقق و ایجاد مراکز علمی تفریحی پارک فن آموز در کشور. نقش این مراکز در ترویج و همگانی کردن علوم. ضرورت توسعه و فرصتهای همکاری متقابل با دیگران.
برای آشنایی مقدماتی با پارک فن آموز می توانید به سایت www.fanamouz.ir مراجعه فرمایید.

 

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: