ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
سند ملی تحول بنیادین

شرح هدف تدوین سند تحول نوین و کارآیی آن

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
سند ملی تحول بنیادین

شرح هدف تدوین سند تحول نوین و کارآیی آن

2203
بازدید شده
شرح سخنرانی

ضرورت اجتناب ناپذیری که امروزه در نظام آموزش و پرورش با آن مواجه هستیم، تحول است که برای رفع این نیاز مهم سند ملی تحول بنیادین تدوین شده است. اما قبل از هر چیز شاید این سوال پیش آید که تعریف تحول بنیادین چیست؟ ضرورت تحول در نظام تعلیم و تربیت چیست؟ یا اینکه چه کسانی سند تحول بنیادین را تدوین کرده اند؟ منابع مورد استفاده آنها چه بوده است؟ محتوی بسته سند تحول بنیادین چیست؟ و برخی از پرسش های از این دست.

پاسخ تمامی این پرسش ها در سخنرانی آقای نوید ادهم مطرح شده است.

مهدی نوید ادهم

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

رشته تحصیلی: ۱.لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر ۲.فوق لیسانس مدیریت فرهنگی ۳.دوره یکساله مدیریت تغییر در علوم اجتماعی(دانشگاه سیدنی) سوابق شغلى: ۱.تدریس در مدارس ابتدایی -راهنمایی -متوسطه تهران ۲.تدریس در مراکز تربیت معلم -مراکز آموزش عالی فرهنگیان تهران ۳ .مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان تهران۵۸-۶۱ ۴.کارشناس تربیت معلم تهران۱/۷/۶۱ تا۲۱/۳/۶۳ ۵.کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت ۶۳-۶۴ ۶.مدیر کل فرهنگی -هنری وزارت آموزش وپرورش۶۴-۷۱ ۷.معاون برنامه ریزی وامور مشارکتهای سازمان نوسازی مدارس کشور ۷۱-۷۷ ۸.معاون برنامه ریزی وپشتیبانی سازمان پژوهش وبرنامه ریز ی درسی ۲۴/۳/۸۲ ۹.مشاور وزیر ورئیس ستاد اعتلاءوهماهنگی دروس دینی -قرآن وعربی۷۷ ۱۰.مشارکت در طراحی ،برنامه ریزی واجرای پروژه ICT در آموزش وپرورش ۱۱.مسئول ICT سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: