ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
تا کی فیزیک را بشنویم ؟

آموزش فیزیک به شیوه تجربی و مشاهده پدیدها به جای مطالعه تئوری

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
تا کی فیزیک را بشنویم ؟

آموزش فیزیک به شیوه تجربی و مشاهده پدیدها به جای مطالعه تئوری

2611
بازدید شده
شرح سخنرانی

پژوهش های علمی به این نتیجه رسیده اند که بالاترین بازده یادگیری موضوعات علمی زمانی اتفاق می افتد که آموزش بر مبنا ۵ حس یادگیرنده باشد؛ به عبارت دیگر با درگیرکردن همه حواس، یادگیری بهتری صورت می گیرد.

آقای محسنی در این سخنرانی با به چالش کشیدن آموزش فیزیک منحصرا از راه متن یا بیان تئوری مسائل به بیان راهکارهایی برای آموزش فیزیک به صورت تجربی و مشاهده پدیدها پرداختند و در این راستا سایت و منابع ارزشمندی را معرفی نموده اند و در سخنرانی به تفصیل به شرح این موضوع پرداخته اند.

مستندات: 

پوستر سایت چیستا ۱
پوستر سایت چیستا ۲

مجید محسنی

دبیر

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: