ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
مگر دانش‌آموزان فرقی دارند؟

اهمیت توجه به تفاوت های فردی در آموزش

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
مگر دانش‌آموزان فرقی دارند؟

اهمیت توجه به تفاوت های فردی در آموزش

2097
بازدید شده
شرح سخنرانی

آیا دانش آموزان با هم فرق دارند؟ چگونه می توان آموزش را براساس تفاوت دانش آموزان ارائه کرد؟ آیا راه حل آن جداسازی است؟ آقای محمدرضا میبدی در ارائه ای جذاب نوع متفاوتی از آموزش را ارائه می کنند؛ آموزش براساس تفاوت های فردی. این ارائه با استفاده از تجربیات زیسته یک معلم بیان می شود و با منابع متفاوتی که طی سخنرانی معرفی می شود می تواند برای معلمان دغدغه مندی که به دنبال روش های آموزش با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان هستند، مفید باشد

 

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: