ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
یک دست صدا ندارد

تدارک بستری برای اشتراک و پرورش ایده ها و پیشگیری از دفن تجربیات

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
یک دست صدا ندارد

تدارک بستری برای اشتراک و پرورش ایده ها و پیشگیری از دفن تجربیات

1729
بازدید شده
شرح سخنرانی

ارائه تجربیات و راهکارهایی جهت: تدارک بستری برای اشتراک و پرورش ایده ها و پیشگیری از دفن تجربیات، ارتقاء کار گروهی و بین گروهی(میان رشته ای) در مراکز آموزشی، خلق طرح درس بومی منطبق بر نیازهای فراگیران، معرفی سیستم پرورش کارآمد نیرو، طراحی فرابرنامه های جذاب و متنوع آموزشی .

 

 

 

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: