ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
هنر مستند سازی آموزشی

لزوم آشنایی معلمان با شیوه های مستندسازی .

دانـلـود
, ::
هنر مستند سازی آموزشی

لزوم آشنایی معلمان با شیوه های مستندسازی .

3123
بازدید شده
شرح سخنرانی

 

لزوم آشنایی معلمان با شیوه های مستندسازی

لزوم آشنایی مستند سازان با شیوه های آموزشی

ایجاد انگیزه در معلمان و گروه های مستندساز برای ساخت مستندهای آموزشی کوتاه

 

 

سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: