ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
کامل یا کافی؛ مسئله این است!

مفهوم صحیح تلاش برای رسیدن به هدف

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
کامل یا کافی؛ مسئله این است!

مفهوم صحیح تلاش برای رسیدن به هدف

1647
بازدید شده
شرح سخنرانی

اولین سخنران بخش عمومی نشست پنجم چهارسوق دکتر شیری از اساتید به‌نام روانشناسی بود. وی در سخنرانی خود با عنوان “کامل یا کافی! مساله این است” سعی کردند معلمان را با مفهوم صحیح تلاش برای رسیدن به هدف آشنا کنند. معلم و دانش‌آموز علاوه بر نقش‌هایشان در مدرسه، هویتی دیگر دارند به نام خودشان. اغلب اوقات میل آن‌ها به کامل و برتر بودن در آن نقش خاص‌شان، آن‌ها را از امور دیگر غافل می‌کند و تعادل زندگی‌شان را بر هم می‌زند.

 

 

 

علیرضا شیری

مدرس دانشگاه

آموزش دیده در حوزه روانشناسی عمقی DEPTH PSYCHOLOGY از دانشگاه آکسفورد

پروفایل
سخنرانی های مرتبط