ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
یادگیری تعاملی

تغییر رویکرد آموزشی به یادگیری تعاملی

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
یادگیری تعاملی

تغییر رویکرد آموزشی به یادگیری تعاملی

87
بازدید شده
شرح سخنرانی

تغییر رویکرد آموزشی به یادگیری تعاملی

محمد نیرو

دبیر، پژوهشگر

تحصیلات • دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) ورودی مهر ۱۳۹۰. آزمون جامع داده با معدل۳۶/۱۸. • کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با معدل ۶۷/۱۹. سال ۱۳۹۰. • کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور تهران با معدل ۴۹/۱۶. سال ۱۳۸۸. • کاردانی رشته صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر با معدل ۲۶/۱۴. سال ۱۳۷۰.

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: