سخنرانی های چهارسوق

در نشست‌های چهارسوق پای صحبت عزیزانی می‌نشینیم که تجربه‌ای یا پژوهشی در زمینه‌های کاربردی تعلیم و تربیت دارند.
میهمانان ما معلمان، مدیران، مسئولان نظام آموزشی، و همه علاقه‌مندان به ارتقاء نظام آموزشی هستند.

می خواهید در چهارسوق سخنرانی کنید؟

بررسی فعالیت‌هایی که تحت عنوان پژوهش در مدارس صورت می‌گیرد؛ آسیب‌شناسی آن‌ها و ارائه چند راهکار

سخنران:

تمثیل ، راه حل فراموش شده...
پیوند تمثیلی بین علوم (یا درسها)
یک فن ادبی یا دروازه ای به سوی علم
نگاهی به آموزش ترکیب گرا

استفاده از پتانسیل فناوری اطلاعات، رسانه‌های دیجیتال و گجت‌های نوین در بالا بردن توانایی‌های دانش‌آموزان و ایجاد یک کلاس دانش‌آموز محور

ضرورت شناخت آموزگار نسبت به مختصات آگاهی دانش آموز برای رسیدن به آموزش پایدار

سخنران: