صفحه نخست

فروشگاه
چند رسانه‌ای
تماس با ما

پایانی بر مرثیه کارنامه

بحث و بررسي در مورد ارزشيابي كيفي توصيفي كه يك نوآوري در نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي محسوب مي شود.

لباسی از جنس دروس

تجربه یکپارچگی دروس دینی، زیست شناسی و مهارت های زندگی، در کارآزمون "دوزش"

ریاضی بدون ریاضت

یادگیری ریاضیات مبتنی بر یادگیری مشارکتی به کمک تکنولوژی

جذابیت و مشارکت؛ رمز معلمی دانش آموز

راه‌های ارتباط موثر با دانش‌آموز و افزایش فعالیت دانش‌آموزان در کلاس

نقاشی بیرون از درون

آموزش نقاشی در کلاس

تصویرسازی اطلاعات

نقش تاثیرگذار اینفوگرافیک ها در آموزش

هنر مستند سازی آموزشی

همسویی گروه تولید محتوای آموزشی و گروه مستندسازی

حامیان اطلاع‌رسانی