صفحه نخست

فروشگاه
چند رسانه‌ای
تماس با ما

تعلیم و تربیت در فضایی عام تر از مدرسه

تجربه فضایی جدید و صمیمی میان مربیان و دانش‌آموزان

نه تنبیه، نه پاداش!

معرفی یک رویکرد تربیتی با هدف بهبود روابط معلم ودانش آموز و پرورش دانش آموزان مسئول و متفکر

مگر دانش‌آموزان فرقی دارند؟

لزوم توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان از سوی معلم و راهکارهایی برای ارتباط موثر با دانش‌آموزان

زیارت در مدرسه پنهان

نقش القایی زیارت در برنامه درسی پنهان مدرسه

تغيير پارادايم در يك نبرد نهادي

نظام و پارادايم رسمي تعليم و تربيت در پاسخگوئي به نيازهاي جامعه امروز با یک چالش، و بيش از چالش با يك نبرد مواجه است.

دنیای عوضی!

بررسی یک پدیده (قانون) از طریق شبیه سازی رایانه ای و ایجاد تغییر در آن.

تاثیر معماری بر یادگیری

معماری جدید مدارس مبتنی بر ارتباط هرچه بیشتر معلم و دانش‌آموز و استفاده بهینه از فضای مدارس است.

هنر مستند سازی آموزشی

همسویی گروه تولید محتوای آموزشی و گروه مستندسازی

حامیان اطلاع‌رسانی