سخنرانی های چهارسوق

در نشست‌های چهارسوق پای صحبت عزیزانی می‌نشینیم که تجربه‌ای یا پژوهشی در زمینه‌های کاربردی تعلیم و تربیت دارند.
میهمانان ما معلمان، مدیران، مسئولان نظام آموزشی، و همه علاقه‌مندان به ارتقاء نظام آموزشی هستند.

می خواهید در چهارسوق سخنرانی کنید؟

ضرورت شناخت آموزگار نسبت به مختصات آگاهی دانش آموز برای رسیدن به آموزش پایدار

سخنران:

نگاهی گذرا به تجربه زیسته بعضی از آزادگان در اردوگاه های رژیم بعثی عراق

چگونه می توانیم بر ترس ناشی از پژوهش کردن در زمینه‌ای که هیچ اطلاعاتی در مورد آن نداریم غلبه و به سمت پیروزی جهش کنیم؟

آموزش نقاشی در کلاس

سخنران:

ضرورت مبانی نظری در مدارس

تدریس علوم تجربی مانند فیزیک، به شیوه ای مبتنی بر آزمایش با استفاده از بسته هایی آزمایشگاهی همراه با معلم

سخنران:

تجربه یکپارچگی دروس دینی، زیست شناسی و مهارت های زندگی، در کارآزمون "دوزش"